На 26 август, от 18:00 ч. в Националния музей на образованието в Габрово ще се състои премиерата на книгата „Военно-патриотично възпитание на гражданите в съвременни условия“

На 26 август, от 18:00 ч. в Националния музей на образованието в Габрово ще се състои премиерата на книгата „Военно-патриотично възпитание на гражданите в съвременни условия“. Нейни автори са подполк. Петко Пектков и Хелия Иванова. Събитието е част от програмата на Национално честване “Шипченска епопея 2021” и се организира от Областна администрация – Габрово в партньорство с Национален музей на образованието и платформата за литература, изкуство и култура TetraDkaTa.com.

Книгата проследява генезиса на развитието на военно-патриотичното възпитание. Представени са основните теоретични постановки, разкриващи закономерностите, свързани със същността, съдържанието и неговото формиране. Задълбочено са изследвани факторите, оказващи влияние върху процесите на развитие на военно-патриотичното възпитание на гражданите, като значително място заемат анализите на моментното му състояние в някои държави и в България.

Анализирана е нормативната база в страната, касаеща развитието на военно-патриотичното възпитание и са очертани насоки, свързани с усъвършенстването на процеса по неговото развитие.

Подполк. Петко Петков има дългогодишен опит в системата за сигурност и отбрана. Доктор по проблемите на националната сигурност и в частност свързаните с развитието и използването на въоръжените сили на страната. Участник в редица мисии на Българската армия зад граница. Автор на статии и научни доклади по аспектите на националната сигурност в редица национални издания и публикации от научни форуми. Понастоящем е преподавател във Военна академия “Г. С. Раковски”.

Хелия Иванова завършва “Връзки с обществеността в СУ “Св. Климент Охридски”. Впоследствие получава магистърска степен по специалност “Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната” във Военна академия “Г. С. Раковски”. Има дългогодишен опит в областта на българския танцов, музикален, песенен и обреден фолклор. Обучението ѝ във Военната академия и работата в областта на българския фолклор, събуждат интереса ѝ към въпросите, касаещи военно-патриотичното възпитание на гражданите.