Конкурс за „Свободата“

Инициативен комитет Шипченска епопея при Областен управител на област Габрово

Обявява

Художествен конкурс посветен на

139 – годишнината от Шипченската епопея

Тема: „Свобода”

Конкурсът  е в две направления – картички и рекламен плакат

Техники и жанрове: Акварел, пастел, темпера, графика, масло и компютърна графика

Възрастови групи: Ученици  1-12 клас

Кандидатите  могат  да участват и в двете категории с по една авторска творба, специално подготвено за конкурса.

Формат на картичките – 10/15 см

Формат на рекламния плакат – А 3

Краен срок за представяне – 01.06.2016 г

Резултатите ще бъдат обявени до 10.06. 2016 г.

Постъпилите творби се оценяват от жури, утвърдено от организаторите.

Отличените творби ще бъдат публикувани в електронни и печатни медии, на интернет сайта „ Шипченска епопея”.

Най-добрият рекламен плакат ще бъде използван за популяризиране на тържествата през м. Август тази година.

За отличените на I, II и III място в двете направления са предвидени награди.

Всяка творба  трябва да бъде придружена от  следната информация, изпратена  на адреса на организаторите

  • Трите имена
  • Адрес
  • Възраст
  • Телефон и актуален е-mail за връзка

Творбите се изпращат не по – късно от посочения в обявата срок  на адрес:

5300 Габрово, пл.” Възраждане” № 5

Областна администрация – Габрово

Компютърните графики на е-mail: pr@gb.government.bg

Телефон за повече информация: +359 66 810 666