Областна администрация – Габрово обявява конкурс за инициативи за съпътстващи събития в рамките на Национално честване „Шипченска епопея“ 2022

Цел:

Да се отбележи 145 – та годишнина от епичните боеве при Шипка; да се провокира интерес към историческото събитие по интересен и различен начин в градска среда; да се провокира участието на общността към организацията на националното честване; да се предложат алтернативни локации за инициативите; да се даде възможност на творчески и неправителствени организации за изява.

Време на изпълнение: 22.08. – 26.08.2022 г. гр. Габрово

Максимален размер на финансиране за инициатива – до 1000 лв с ДДС

Срок за подаване на предложенията: 31.07.2022 г.

Идейното предложение следва да съдържа /в свободен формат/:

Предложенията се изпращат не по–късно от посочения срок на е-mail: pr@gb.government.bg или на адрес:   

5300 Габрово, пл.” Възраждане” № 5, Областна администрация – Габрово

Телефон за повече информация: +359 66 810 666