„Европейските измерения на Освобождението на България“ вече е активна в раздел „Галерия”

Изложбата „Европейските измерения на Освобождението на България“ вече е достъпна на интеренет страницата на Национално честване Шипченска епопея www.shipka.org. В 14 табла Държавна агенция „Архиви” показва чрез малко известни гравюри и документи основни моменти от войната. Рисунките на акредитираните към армиите чуждестранни художници и кореспонденти говорят красноречиво за подвига на воините, участници във военните действия. Редица от тях, като Фредерик Уилърс, Хосе Пелисер и др. публикуват свои гравюри в известните тогава европейски издания Allgemeine Illustrierte Zeitung, L’Illustration, The Illustrated London News и La Ilustration Española y Americana.

Редица изследвания, посветени на войната, също съдържат рисунки и гравюри, илюстриращи не само военните действия и пътя на победата, но и бита на българина, облика на градове и села, запленяващата природа на Балканите. Сред тях са книгите на Франц Любояцки – „Илюстрована хроника на Руско-турската война 1877“ (Дрезден, 1878); Амеде льо Фер – „История на войната в Ориента“ (Париж, 1878); М. Хозиър – „Руско-турската война. История на Източния въпрос. Т. 1“ (Лондон, след 1878); и Виктор фон Щранк – „Илюстрована хроника на Руско-турската война 1876–1878“ (Лайпциг, 1878).

Експозиционният разказ започва с венеца на българската национално-освободителна борба – Априлското въстание и неговия небивал международен отзвук, чийто резонанс води до започването на войната. Проследени са: обявяването на войната (24 април 1877 г.), преминаването на река Дунав от руските войски, обсадата и капитулацията на Плевен (10 декември 1877 г.), Шипченската епопея и действията на българското опълчение (7 – 11 август 1877 г.), освобождаването на София и други български градове. Показано е подписването на прелиминарния Санстефански мирен договор (3 март 1878 г.), окончателният край на войната, завършила с Берлинския конгрес (1 юни – 1 юли 1878 г.) и Учредителното събрание в Търново, което институционализира възстановяването на българската държавност.

Показаните материали са част от богатата колекция от книги, гравюри и карти притежание на Централния държавен архив. Включените в изложбата документи са от фондовете на руски, финландски, немски, австрийски, италиански и испански архиви, чиито копия се намират в Колекцията от чуждестранни микрофилми на Централния държавен архив (http://www.archives.government.bg/)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар