• Паметник
 • Братска могила на 16 офицери и 465 сержанти и войници от 14-та пехотна дивизия, загинали при защитата на Шипченските позиции от 9 август до 28 декември 1877 г. – от северната страна на църквата „Св. Богородица” –
 • Надгробна плоча на майор Александър Молоствов от 35-ти пехотен Брянски полк, ранен при отбраната на Шипка и починал на 13 август 1877 г.– от северната страна на църквата „Св. Богородица”
 • Надгробна плоча на поручик Зенкович от 1-ва батарея на 9-та артилерийска бригада, убитна 11 август 1877 г. при отбраната на Шипка – от северната страна на църквата „Св. Богородица”
 • Паметник на капитан Андреев и прапорчик (подпоручик) Кобылянски от 56-ти Житомирски полк – от южната страна на църквата „Св. Богородица”
 • Надгробна плоча на подпоручик Всеволод Кобрилянск – от южната страна на църквата „Св. Богородица”
 • Надгробна плоча на капитан Виктор Алексеевич Кливитов от 36-ти пехотен Орловски полк- от южната страна на църквата „Св. Богородица”
 • Надгробна плоча на корнет

  Александър Викторович Гарнер от Хусарския полк, убит на 28 декември 1877 г. – от южната страна на църквата „Св. Богородица”

 • Надгробна плоча на подполковник Логин Павлович Бенецки, командир на 5-та батарея от 9-та артилерийска бригада – от южната страна на църквата „Св. Богородица”
 • Паметник на прапорчиците Краховецки от 55-ти пехотен Подолски полк и Николаев от 56-ти пехотен Житомирски полк – в градинката до театъра
 • Паметник на капитан Чижевски и капитан Михау от 56-ти пехотен Житомирски полк – от южната страна при Боровския мост
 • Паметник на капитан Бакеев от 56-ти пехотен Житомирски полк – от южната страна при Боровския мост
 • Паметник на подпоручик Папанинов от 55-ти Подолски полк – от южната страна при Боровския мост
 • Паметник на подпоручик Томкович от 54-ти пехотен Мински полк, загинал в боевете на Шипка – от южната страна при Боровския мост
 • Паметник на бойци от 35-ти Брянски полк – Севлиево, в двора на църквата „Св. Троица”
 • Паметник на подпоручик Митрофан Марков от 3-ти пехотен полк на 9-та пехотна дивизия на Староингерманландси полк – Севлиево, в двора на църквата „Св. Троица”
 • Братска могила на руски воини, загинали в августовските боеве 1877г. при отбраната на Шипка – гр. Дряново
 • Училище
 • Национална Априловска гимназия – Габрово
 • ОУ „Ран Босилек” – Габрово
 • ОУ „Неофит Рилски” – Габрово:
 • ОУ „Цанко Дюстабанов” – Габрово:
 • ОУ „Иван Вазов” – Габрово
 • ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Габрово
 • ОУ „Христо Ботев” – Габрово
 • СОУ „Отец Пайсий” – Габрово
 • ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово:
 • СОУ „Райчо Каролев” – Габрово
 • ПТГ „Д-р Никола Василиади”:
 • ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово
 • Професионална гимназия по строителство – Габрово:
 • СОУ „Васил Левски” – Севлиево
 • ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” – Севлиево
 • СОУ „Максим Райкович” – Дряново
 • Дейности
 • – почистване на паметника – 12 юни 2012г.;

  – изучаване на историческите причини за издигането му.

 • – почистване на района около паметника и поставяне на цветя – 04 юни 2012г;

  – изучаване на историческите причини за поставянето на надгробната плоча.

  Всички дейности на ОУ „Ран Босилек“ ще бъдат документирани в снимки, писмени материали и постери и публикувани в сайта на училището и в летописната книга.

 • -почистване и озеленяване на района около паметника – 20 юни 2012г.

  – изучаване на историческите причини за поставянето на надгробната плоча – 20 юни 2012г.;

  – използването му за фон на значими събития – приключване дейността на клуб „Традиция” в ОУ „Неофит Рилски” – 27.06.2012г.

 • -почистване на района около паметника – 01 юни 2012г;

  – изучаване на историческите причини за поставянето на надгробната плоча.

  – изготвяне на научни съобщения, свързани с паметника – 07 юни 2012г.

 • -почистване на паметника – 07 юни 2012г.

  – изучаване на историческите причини за поставянето на надгробната плоча, проучване на личността на подпоручик Всеволод Кобрилянски ;

  – провеждане на училищн литературен конкурс и конкурс за рисунка, свързани с Шипченската епопея, изготвяне на постери, табла, витрини посветени на годишнината от боевете.

 • -почистване на паметника – 13 юни 2012г
 • – почистване на паметника – 15 юни 2012г.;

  – изучаване на живота и делото на Александър Викторович Гарнер

 • – почистване и поддържане на паметника 12 юни 2012г /при необходимост и в помощ на специалистите от отдел „Паметници на културата” за освежаване на надписите”; дейности от 1 юни 2012г до 3 март 2013г.:

  – проучване на обстоятелствата свързани с гибелта на подполковник Логин Павлович Бенецки и командваните от него войници;

  – проучване на сраженията при връх „Шипка” и подвига на пета батарея на девета артилерийска бригада т. н „кръгла батарея”;

  – проучване и запознаване с военните отличия на подполковник Логин Павлович Бенецки – ордена „Свети Станислав” и ордена „Света Ана”;

  – създаване и за какви заслуги са присвояване;

  – запознаване с изяви на ученици от СОУ”Отец Паисий” – Габрово, свързани с чествяанията на Шипченската епопея и Руско – турската война 1877 – 1878 година;

  – подготовка на материали за час на класа относно направените проучвания за подполковник Логин Павлович Бенецки и командваните от него войници и разпространяването им от ученици на петите класове сред останалите възпитаници на училището;

  – участие в тържествата на връх Шипка.

 • – поддържане на района около паметника – срок постоянен;

  – организиране на историческа презентация на личности и военни подразделения от 55-ти Подолски полк и 56-ти Житомирски полк и други, взели участие в Шипченската епопея от ученици от 6 клас на гимназията на 11 юни 2012г.

 • – почистване и облагородяване на района около паметника 30 юни 2012г.;

  изучаване на историческите причини за издигането му до 30 септември 2012г.;

  – провеждане на училищен конкурс за есе и рисунка на тема:„Очарованието на историческото ни минало през моя поглед” до 30 октомври 2012г.;

  – провеждане на дискусия в Ученическия съвет на тема „Поддръжка на паметника и идеи за популяризиране на историята по създаването му” 30 октомври 2012г.

 • на 28 юни 2012г. от 13 часа ще бъде почистен района на паметника и ще бъде направено информационно табло в училище.
 • – почистване на паметника и поставяне на цветя на 5 и 19 юни 2012г.:

  – предоставяне на информация и изучаване на историческите причини за издигането на паметника в часа на класа на 15 юни 2012г.

 • на 31 май 2012 г. бе почистен паметника. Паметникът ще бъде почистван периодично.

  Учениците от ПГ по строителство – Габрово ще проучат историята на паметника и ще подготвят радио- предаване, което ще бъде излъчено на 15 юни 2012 г. по училищния радиоцентър

 • почистване на района около паметника до 15 юни 2012г.;

  – изучаване на историята и причините за издигането на паметника, изработване на есета, рисунки и снимки от ученици, изучаване на биографиите за освободителите на Севлиево в срок до 13 юни 2012г.;

  – провеждане на изложба на рисунки и снимки във фоаето на Актова зала на СОУ „Васил Левски” на 15 юни 2012г.

 • очистване на района около паметника до края на месец юни 2012г.;

  – изучаване на историята и причините за издигането на паметника;

  – изготвяне на презентация заживота и делото на одпоручик Митрофан Марков

 • – почистване на паметника – измиване, премахване на битови и други отпадъци в района около него, подрязване на живия плет около паметника, окосяване на тревата, почистване стълбите и пространствата около паметника – 28 юни 2012 г.;

  – възстановяване надписа на мраморната плоча- изписване с бронз – 30 юни 2012 г. популяризиране историята на изграждане на Руския паметник сред учениците и обществеността – в Часа на класа, чрез местните медии;

  – изучаване участието на дряновци в Руско-турската освободителна война 1877/1878г.- 28 юни 2012 г.

  – провеждане на ученически литературен конкурс за: стихотворение, разказ, есе и художествен конкурс за : рисунка, колаж, постер до 30 юни 2012 г.