Представяне на сборник „Храм-паметник „Рождество Христово“ край град Шипка“

На 22 август , от 17.30 часа, в залата за срещи на Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ д-р Чавдар Ангелов – директор на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ ще представи пред габровската общественост сборника „Храм-паметник „Рождество Христово“ край град Шипка“.

Сборникът е издаден през 2002 г. и е посветен на стогодишнината на храма. Големият интерес към темата и отдавна изчерпаният първоначален тираж на изданието дават повод на настоящия екип на музей „Шипка-Бузлуджа“ да подготви нов, допълнен и преработен вариант. Материалите в сборника са плод на дългогодишните задълбочени проучвания на специалистите на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, историци, изкуствоведи и архитекти. С оглед включването в научен оборот на новооткрити факти и настъпили след 2002 г. обстоятелства, частично са преработени статиите, посветени на мемориалния характер на храма, неговия статут и извършените през последните двадесет години реставрационно-консервационни намеси. Във второто издание са включени три изцяло нови проучвания.

Настоящият сборник се издава по повод 120-та годишнина от тържественото откриване и освещаване на Храм-паметника „Рождество Христово“. Представянето му в Габрово е част от програмата на Национално честване Шипченска епопея и отбелязването на 145 – та годишнина от епичните боеве.