Надгробна плоча на майор Александър Молоствов от 35-ти пехотен Брянски полк

Надгробна плоча на майор Александър Молоствов от 35-ти пехотен Брянски полк, ранен при отбраната на Шипка и починал на 13 август 1877 г. – от северната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Ран Босилек” – Габрово:

– почистен е районът около паметника и са поставени цветя – 04 юни 2012г;

– изучени са историческите причини за поставянето на надгробната плоча.

Всички дейности на ОУ “Ран Босилек” ще бъдат документирани в снимки, писмени материали и постери и публикувани в сайта на училището и в летописната книга.

Братска могила на 16 офицери и 465 сержанти и войници от 14-та пехотна дивизия

Братска могила на 16 офицери и 465 сержанти и войници от 14-та пехотна дивизия, загинали при защитата на Шипченските позиции от 9 август до 28 декември 1877 г. – от северната страна на църквата „Св. Богородица” – Национална Априловска гимназия – Габрово:

– почистен е паметника;

– изучени са историческите причини за издигането му;

– на 21 юни 2012г. с полагане на цветя пред паметника е открита Краеведческа конференция на тема „135 г. от Освобождението на България и Шипченската епопея”, в която участват и ученици от Национална Априловска гимназия.

Отчет на извършените дейности от инициативата “Осинови паметник”

1. Братска могила на 16 офицери и 465 сержанти и войници от 14-та пехотна дивизия, загинали при защитата на Шипченските позиции от 9 август до 28 декември 1877 г. – от северната страна на църквата „Св. Богородица” – Национална Априловска гимназия – Габрово:    

– почистен е паметника;

– изучени са историческите причини за издигането му;

– на 21 юни 2012г. с полагане на цветя пред паметника е открита Краеведческа конференция на тема „135 г. от Освобождението на България и Шипченската епопеия”, в която участвати ученици от Национална Априловска гимназия.

2. Надгробна плоча на майор Александър Молоствов от 35-ти пехотен Брянски полк, ранен при отбраната на Шипка и починал на 13 август 1877 г.– от северната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Ран Босилек” – Габрово:

– почистен е районът около паметника и са поставени цветя – 04 юни 2012г;

– изучени са историческите причини за поставянето на надгробната плоча.

Всички дейности на ОУ “Ран Босилек” ще бъдат документирани в снимки, писмени материали и постери и публикувани в сайта на училището и в летописната книга.

3. Надгробна плоча на поручик Зенкович от 1-ва батарея на 9-та артилерийска бригада, убитна 11 август 1877 г. при отбраната на Шипка – от северната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Неофит Рилски” – Габрово:

– почистен е районът около паметника и са поставени цветя – 20 юни 2012г.;

– учениците са се запознали с историческите събития, станали причина за издигането му.

4. Паметник на капитан Андреев и прапорчик (подпоручик) Кобылянски от 56-ти Житомирски полк – от южната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Цанко Дюстабанов” – Габрово:    

– почистен е районът около паметника – 01 юни 2012г;

– изучени са историческите причини за поставянето на надгробната плоча.

– изготвени са научни съобщения, свързани с паметника – 07 юни 2012г.

5. Надгробна плоча на подпоручик Всеволод Кобрилянски (21 годишен), починал от раните си, получени при боя на Шипка от 16 август 1877 г. – от южната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Иван Вазов” – Габрово:

– почистен е паметникът – 07 юни 2012г.

– изучени са историческите причини за поставянето на надгробната плоча, проучена е личността на подпоручик Всеволод Кобрилянски в Регионален исторически музей габрово с помощта на г-жа Даниела Цонева – уредник в музея;

– провеждане на училищен литературен конкурс и конкурс за рисунка, свързани с Шипченската епопея, изготвяне на постери, табла, витрини, посветени на годишнината от боевете са планирани за месец септември 2012г.

6. Надгробна плоча на капитан Виктор Алексеевич Кливитов от 36-ти пехотен Орловски полк (роден 1836 г.), починал от раните си, получени при завземането на Шипченските позиции на 8 юли 1877 г. – от южната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Габрово:

– извършено е почистване на паметника – 13 юни 2012г.

7. Надгробна плоча на корнет (най-ниският офицерски чин в кавалерията, съответстващ на лейтенант в пехотата) Александър Викторович Гарнер от Хусарския полк, убит на 28 декември 1877 г. – от южната страна на църквата „Св. Богородица” – ОУ „Христо Ботев” – Габрово:

– почистен е паметникът – 15 юни 2012г.;

– извършено изучаване на живота и делото на Александър Викторович Гарнер.

8. Надгробна плоча на подполковник Логин Павлович Бенецки, командир на 5-та батарея от 9-та артилерийска бригада (кавалер на ордените „Станислав” и „Св. Ана”, II степен), убит на 11 август 1877 г. – от южната страна на църквата „Св. Богородица” – СОУ „Отец Пайсий” – Габрово:

– почистен е паметникът 12 юни 2012г ; – проучени са обстоятелствата свързани с гибелта на подполковник Логин Павлович Бенецки и командваните от него войници, както и на сраженията при връх „Шипка” и подвига на пета батарея на девета артилерийска бригада т. н „кръгла батарея”; Извършено и проучване на личнжостта на подполковник Логин Павлович Бенецки;

– подготвени са и разпространени материали за часа на класа от ученици на петите класове сред останалите възпитаници на училището, относно направените проучвания за подполковник Логин Павлович Бенецки и командваните от него войници.

Училището има готовност и желание да „осинови” и паметник под № 19 – Братска могила на 482 сержанти и войници от 36 – ти пехотен Орловски полк, 375 сержанти и войници от 35 – ти пехотен Брянски полк, 35 сержанти и войници от 9 – та артилерийска бригада, загинали при отбраната на Шипка от 9 август до 28 декември 1877 година – вр.Шипка, като ще разчитаме на съдействие от страна на областната управа и РИО – Габрово.

9. Паметник на прапорчиците Краховецки от 55-ти пехотен Подолски полк и Николаев от 56-ти пехотен Житомирски полк – в градинката до театъра – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово:

– поддържане на района около паметника – срок постоянен;

– проведена е историческа презентация на личности и военни подразделения от 55-ти Подолски полк и 56-ти Житомирски полк и други, взели участие в Шипченската епопея от ученици от 6 клас на гимназията на 11 юни 2012г.

10. Паметник на капитан Чижевски и капитан Михау от 56-ти пехотен Житомирски полк – от южната страна при Боровския мост – СОУ „Райчо Каролев” – Габрово:

– извършено е почистване и облагородяване на района около паметника 28 юни 2012г.;

– изучени са историческите причини за издигането му;

– планирано е провеждане на училищен конкурс за есе и рисунка на тема:„Очарованието на историческото ни минало през моя поглед” до 30 октомври 2012г. както и провеждане на дискусия в Ученическия съвет на тема „Поддръжка на паметника и идеи за популяризиране на историята по създаването му” 30 октомври 2012г

11. Паметник на капитан Бакеев   от 56-ти пехотен Житомирски полк – от южната страна при Боровския мост (преместен от старите гробища) – ПТГ „Д-р Никола Василиади”:

– на 28 юни 2012г. е почистен района на паметника и ще бъде направено информационно табло в училище.

12. Паметник на подпоручик Папанинов от 55-ти Подолски полк – от южната страна при Боровския мост (преместен от старите гробища) – ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово;

– извършено е почистване на паметника и поставяне на цветя на 5 и 19 юни 2012г.:

– предоставена е информация и са изучени историческите причини за издигането на паметника в часа на класа на 15 юни 2012г.

13. Паметник на подпоручик Томкович от 54-ти пехотен Мински полк, загинал в боевете на Шипка – от южната страна при Боровския мост (преместен от старите гробища) – Професионална гимназия по строителство – Габрово:

– на 31 май 2012 г. е почистен паметникът. Той  ще бъде почистван периодично.

– учениците от ПГ по строителство – Габрово са проучили историята на паметника и са осъществили радио- предаване, излъчено на 15 юни 2012 г. по училищния радиоцентър.

14. Паметник   на бойци от 35-ти Брянски полк – Севлиево, в двора на църквата „Св. Троица” – СОУ „Васил Левски” – Севлиево:

– почистен е района около паметника до 15 юни 2012г.;

– изучена е историята и причините за издигането на паметника, изработване на есета, рисунки и снимки от ученици, изучаване на биографиите за освободителите на Севлиево в срок до 13 юни 2012г.;

– проведена е изложба на рисунки и снимки във фоайето на Актова зала на СОУ „Васил Левски” на 15 юни 2012г.

15. Паметник на подпоручик Митрофан Марков от 3-ти пехотен полк на 9-та пехотна дивизия на Староингерманландси полк – Севлиево, в двора на църквата „Св. Троица” – ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” – Севлиево:

– извършено е почистване на района около паметника;

– изучена е историята и причините за издигането на паметника;

– изготвена е презентация за живота и делото на пдпоручик Митрофан Марков.

16. Братска могила на руски воини, загинали в августовските боеве 1877г. при отбраната на Шипка – гр. Дряново – СОУ „Максим Райкович” – Дряново.

– почистен е районът на паметника;

– възстановяване надписа на мраморната плоча- изписване с бронз – 30 юни 2012 г.

– популяризиране историята на изграждане на Руския паметник сред учениците и обществеността – в Часа на класа, чрез местните медии;

– изучаване участието на дряновци в Руско-турската освободителна война 1877/1878г.- 28 юни 2012 г.

– провеждане на ученически литературен конкурс за: стихотворение, разказ, есе и художествен конкурс за : рисунка, колаж, постер до 30 юни 2012 г. Предстои обявяване на резултатите от конкурса и награждаване на учениците.

A small gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

  • Nulla consequat massa quis enim.
  • Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
  • Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Read more

A nice post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Read more