Историография

Немирович – Данченко, В. И. Год войны 1877 – 1878: (Дневник русскаго корреспондента): Т. 2. – С. Петербург, 1879.

Кисов, С. И. Българското опълчение в освободителната Русско-турска война 1877 – 1878: Възпоминания на запасния подполковник. – С., 1902.

Радев, Н. Защитата на Шипка на 9, 10, 11 август 1877 год. и историята на първата българска военна святиня Самарското знаме. С., 1902

Бендерев, Ат. История на българското опълчение и освобождението на България 1877 – 1878г. С., 1930

Митев, Й. Българското опълчение в Освободителната война. С., 1952

Михов. М. Българското опълчение. Сборник от документи и материали, т. 1 – 2, С., 1956 – 1959

Анчев. А. Българското опълчение С., 1968

Габровският край през Освободителната война 1877 – 1878. С., 1968

Руско – турската Освободителна война 1877 – 1878 – Сборник от статии по някои проблеми на войната. С., 1977

Генов. Ц. Освободителната война 1877 – 1878. С., 1978

Вълков. Г. Българското опълчение. Формиране, бойно използване и историческа съдба С., 1983

История на България, т. IV. БАН С., 1987

Косев, К. и Дойнов, Ст. Освободителната война 1877 – 1878 г. и българската национална революция. С., 1988

Димитров, Б. Руско-турската война 1877-1878: Хроника. С., 1988

История на България. С., 1993

Дойнов. Ст. Възкресението. Монография за Освободителната война 1877 – 1878 г. С., 1997

Димитров, Б. Истинската история на Освобождението 1860 – 1878. С., 2006