Конкурс за "Свободата"

/
Инициативен комитет Шипченска епопея…