„Осинови паметник“ се реализира и през настоящата година

/
Ученици от училищата от област Габрово…